Podruzhka

Credits

Director

Ilya Cherepitsa

DoP

Alexey Kupriyanov

Agency

DDB Russia

Production

Bakehouse

Postproduction

TELEVISOR

Color

EvgenyGvozdev

Edit

Kirill Khandurin

Sound

CVPELLV

Project name